ประโยชน์ของฟองน้ำ ที่มากกว่าล้างจาน

วันที่ : 06/09/2019   จำนวนผู้ชม : 4,628

 

ประโยชน์ของฟองน้ำ " ที่มากกว่าล้างจาน "

 

 

 

1.ปลูกผัก สมุนไพร

การนำเมล็ดผัก เมล็ดสมุนไพรไปเพาะบนฟองน้ำที่ด้านล่างมีชามแก้วใส่น้ำ 

โดยเหลือพื้นที่ให้เมล็ดผักเหล่านั้นได้เติบโต แล้วนำชามแก้วบรรจุน้ำไปวางไว้บริเวณที่มีแสงสว่างส่องถึง 

 

2.ทำให้มั่นใจว่าพืชได้น้ำที่เพียงพอ

เมื่อปลูกต้นไม้การจะทำให้มั่นใจว่าต้นไม้ได้น้ำที่เพียงพอ คุณสามารถตัดฟองน้ำให้มีขนาดพอดีกับก้นกระถาง
เมื่อปลูกต้นไม้จะทำให้มั่นใจได้ว่าต้นไม้ได้น้ำเพียงพอ

 

3.กำจัดขุยผ้าบนเสื้อกันหนาวได้

เสื้อกันหนาวที่ใช้ไปนานๆ อาจมีขุยผ้า ให้นำฟองน้ำด้านที่มีผิวสัมผัสถูเบาๆ บริเวณขุยผ้าบนเสื้อกันหนาว