ด้านหน้าหอ และพื้นที่ว่าง

ด้านหน้าหอ และพื้นที่ว่าง View full-size photo.

ด้านหน้าหอ อีกมุม

ด้านหน้าหอ อีกมุม View full-size photo.

ถนนสาธารณะเข้าหอ

ถนนสาธารณะเข้าหอ View full-size photo.