ที่ดินเปล่า อ.แม่แตง ติดถนนเชียงใหม่-ปาย View full-size photo.

ที่ดินเปล่า อ.แม่แตง ติดถนนเชียงใหม่-ปาย View full-size photo.

ที่ดิน 72 ไร่ อ.ดอยสะเก็ด View full-size photo.

ที่ดิน 72 ไร่ อ.ดอยสะเก็ด View full-size photo.

ที่ดิน 72 ไร่ อ.ดอยสะเก็ด View full-size photo.

ที่ดิน 72 ไร่ อ.ดอยสะเก็ด View full-size photo.

ที่ดิน 72 ไร่ อ.ดอยสะเก็ด View full-size photo.

ที่ดิน 72 ไร่ อ.ดอยสะเก็ด View full-size photo.

บ้านเดี่ยว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ View full-size photo.

บ้านเดี่ยว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ View full-size photo.

บ้านเดี่ยว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ View full-size photo.

บ้านเดี่ยว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ View full-size photo.

บ้านเดี่ยว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ View full-size photo.

บ้านเดี่ยว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ View full-size photo.

บ้านเดี่ยว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ View full-size photo.

บ้านเดี่ยว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ View full-size photo.

บ้านเดี่ยว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ View full-size photo.

บ้านเดี่ยว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ View full-size photo.

บ้านเดี่ยว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ View full-size photo.

บ้านเดี่ยว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ View full-size photo.