วิธีเตรียมความพร้อม รับมือกับน้ำท่วม

วันที่ : 22/10/2020   จำนวนผู้ชม : 3,255

เนื่องจากภัยที่เกิดจากน้ำท่วมเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ ไม่ว่าจะฝนตกหนัก หรือพายุเข้า 
ดังนั้นจึงควรมีวิธีรับมือก่อนที่จะเกิดอันตราย

 

การเฝ้าระวังระดับน้ำ จากแหล่งน้ำใกล้บ้าน และคอยสังเกตุการณ์ตลอดเวลา

การเตือนภัย จากหน่วยงานต่างๆ ซึ่งหากมีการเตือนภัยแล้วจะต้องเตรียมพร้อมรับมือหรืออพยพ

 

การเตรียมรับมือกับภัยน้ำท่วม

- ติดตามข่าวสารและประกาศเตือนภัยจากทุกช่องทางการสื่อสาร
- เตรียมสิ่งของไว้ใช้ในยามจำเป็น เช่น อาหาร น้ำสะอาด ยารักษาโรค ไฟฉาย เป็นต้น
- เตรียมเบอร์ติดต่อหน่วยงานสำหรับการขอความช่วยเหลือ
- ปิดช่องปลั๊กไฟตามจุดต่างๆ เพื่อป้องกันอันตรายจากการเกิดไฟฟ้าลัดวงจร
- เก็บของใช้ที่จำเป็นขึ้นที่สูง เช่น เอกสารสำคัญ
- ชาร์ตแบตเตอรี่โทรศัพท์และแบตสำรองไว้ใช้ยามจำเป็น