สัดส่วนของบันได

วันที่ : 15/05/2011   จำนวนผู้ชม : 16,521ากไม่ว่ากันตามตัวบทกฎหมาย แต่ว่ากันตามความสบายและความที่น่าจะเป็น บันไดน่าจะมีสัดส่วนดังนี้ :

 

 

ชนิดของอาคาร กว้างไม่น้อยกว่า (เมตร) ลูกตั้งสูงไม่เกิน (เซนติเมตร) ลูกนอนไม่น้อยกว่า (เซนติเมตร)
บ้านพักอาศัย 1.00 18.00 27.00
บันไดหลักอาคารใหญ่ 1.50 18.00 27.00
บันไดรองอาคารใหญ่ 1.20 20.00 25.00
บันไดหน้าอาคารใหญ่ 2.00 17.00 30.00

 

 


ขอขอบคุณ
สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์