พบ 3 รายการประกาศ������������������ ��������������������� ���������������������������