พบ 2 รายการประกาศ������������������ ��������������������� ���������������������������